Chi phí đặt hàng hộ:

  • Quý khách hàng ủy thác thanh toán 100%; 6868 Logistics sẽ đại diện thanh toán với NCC
  • Chi phí đặt hàng hộ từ 1-3% giá trị đơn hàng tuỳ thuộc vào thoả thuận của 6868 Logistics với khách hàng.
  • Chi phí vận chuyển hàng hoá và chi phí đặt hàng hộ thanh toán sau khi hàng về kho VN, đã kiểm tra đủ chất lượng và số lượng hàng hóa.

Chi phí dịch vụ vận chuyển:

  • Khách hàng thanh toán 100% sau khi hàng về kho VN, đã kiểm tra đủ chất lượng và số lượng hàng hóa.